Όμιλος Κριμάτογλου – KGreen – Ποιότητα & πιστοποίηση κατασκευής - Όμιλος Κριμάτογλου
17052
post-template-default,single,single-post,postid-17052,single-format-standard,mega-menu-top-navigation,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-8.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.9.2,vc_responsive

Όμιλος Κριμάτογλου – KGreen – Ποιότητα & πιστοποίηση κατασκευής

21 Αυγ Όμιλος Κριμάτογλου – KGreen – Ποιότητα & πιστοποίηση κατασκευής

Η υπηρεσία μονώσεων KGreeninsulation του ΟΜΙΛΟΥ ΚΡΙΜΑΤΟΓΛΟΥ είναι η μόνη εταιρία στην Ελλάδα που εφαρμόζει το πλέον ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου ποιότητας στις κατασκευές της:

 

  • Όλα τα υλικά που χρησιμοποιεί η KGreeninsulation φέρουν σήμανση ποιότητας CE.

 

  • Το τεχνικό προσωπικό της υπηρεσίας KGreeninsulation είναι πιστοποιημένο κατά ENISO 17024 για τις γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες κατασκευής έργων μόνωσης, σύμφωνα με τα Ελληνικά Τεχνικά Πρότυπα και Κανονισμούς, από τους διαπιστευμένους φορείς του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ):
  1. TÜVAUSTRIA (Austrian Technischer Überwachungs-Verein)

καθώς και από τον Γερμανικό Οργανισμό

2. DIN(Deutsches Institut fuer Normung).

 

                                                

 

Παράλληλα η υπηρεσία μονώσεων KGreeninsulation είναι πιστοποιημένη από τον διαπιστευμένο φορέα QCERT για την εφαρμογή

  • Σύστηματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001.
  • Σύστηματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001.
  • Σύστηματος Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία OHSAS 18001.