Εφαρμογή 3.000 m2 συστήματος θερμομόνωσης - Όμιλος Κριμάτογλου
16899
post-template-default,single,single-post,postid-16899,single-format-standard,mega-menu-top-navigation,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-8.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.9.2,vc_responsive

Εφαρμογή 3.000 m2 συστήματος θερμομόνωσης

02 Μαΐ Εφαρμογή 3.000 m2 συστήματος θερμομόνωσης

Εφαρμογή 3.000 m2 συστήματος θερμομόνωσης και στεγανοποίησης CARBONRG στα κτήρια της πολυεθνικής εταιρίας προϊόντων αρτοζαχαροπλαστικής PURATOS από την ΚGreen του ΟΜΙΛΟΥ ΚΡΙΜΑΤΟΓΛΟΥ. Η θερμομόνωση και η στεγανοποίηση αποτελούν δύο από τις βασικότερες εργασίες για τη θωράκιση του κτηριακού περιβλήματος από τις καιρικές επιδράσεις, τη βελτίωση της θερμικής άνεσης και τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης. Οι δύο αυτές εργασίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους και το τελικό αποτέλεσμα εξαρτάτε από τον ορθό συνδυασμό τους, σε επίπεδο αλληλουχίας εργασιών και επιλογής υλικών. Αυτή την σύγχρονη και σύνθετη οπτική, σε επίπεδο δομικής φυσικής, εφαρμόζει η ΚGreen για την επίλυση των προβλημάτων μόνωσης με τα συστήματα CARBONRG