Ο ΟΜΙΛΟΣ ΚΡΙΜΑΤΟΓΛΟΥ επενδύει κάθε χρόνο στην έρευνα νέων τεχνολογιών - Όμιλος Κριμάτογλου
16770
post-template-default,single,single-post,postid-16770,single-format-standard,mega-menu-top-navigation,ajax_fade,page_not_loaded,,no_animation_on_touch,qode-theme-ver-8.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.9.2,vc_responsive

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΚΡΙΜΑΤΟΓΛΟΥ επενδύει κάθε χρόνο στην έρευνα νέων τεχνολογιών

17 Μαρ Ο ΟΜΙΛΟΣ ΚΡΙΜΑΤΟΓΛΟΥ επενδύει κάθε χρόνο στην έρευνα νέων τεχνολογιών

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΚΡΙΜΑΤΟΓΛΟΥ επενδύει κάθε χρόνο σημαντικά ποσά στην έρευνα νέων τεχνολογιών, στην πιστοποίηση, στην ανάπτυξη της τεχνογνωσίας και των υποδομών.

Στο πλαίσιο της αδιάληπτης επιχειρηματικής ανάπτυξης ο ΟΜΙΛΟΣ ανακοινώνει την νέα πιστοποίηση που έλαβε κατά EN ISO 17024 από την TUV AUSTRIA HELLAS για τις γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες κατασκευής έργων μόνωσης, σύμφωνα με τα Ελληνικά Τεχνικά Πρότυπα και Κανονισμούς.