Εργασίες μόνωσης στα δώματα και νομοθεσία Τεχνολογία Κατασκευών - Όμιλος Κριμάτογλου
16744
post-template-default,single,single-post,postid-16744,single-format-standard,mega-menu-top-navigation,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-8.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.9.2,vc_responsive

Εργασίες μόνωσης στα δώματα και νομοθεσία Τεχνολογία Κατασκευών

03 Μαρ Εργασίες μόνωσης στα δώματα και νομοθεσία Τεχνολογία Κατασκευών

Για τις εργασίες μόνωσης σε υφιστάμενα δώματα λανθασμένα έχει επικρατήσει ότι πρόκειται για απλές εργασίες που μπορεί να αναλάβει ένα οποιοσδήποτε γραφείο μόνωσης χωρίς τον έλεγχο Πολιτικού Μηχανικού.

Μια πολύ σημαντική παράμετρος που σχετίζεται με τα έργα μόνωσης στα υφιστάμενα δώματα, αφορά την ως επί το πλείστων προσθήκη μικρών ή μεγαλύτερων φορτιών στην κατασκευή. Σύμφωνα λοιπόν με το ισχύον νομικό καθεστώς και τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό, για την οποία αύξηση φορτίων ο ιδιοκτήτης του έργου είναι υποχρεωμένος να ζητήσει τη συνδρομή του Μηχανικού για να ελέγξει και να αποφασίσει τι θα γίνει, και είτε να αποδείξει μέσω Τεχνικής Έκθεσης, ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, είτε εάν συντελείτε αύξηση φορτιού να περάσει σε ελέγχους με τον ΚΑΝΕΠΕ ή τον Ευρωκώδικα-8, part 1-3.

Κατά συνέπεια για τις εργασίες μόνωσης στα υφιστάμενα δώματα, ακόμη και αν χρησιμοποιούνται ελαφρά θερμομονωτικά κονιάματα υψηλής τεχνολογίας, πρέπει να τεκμηριώνεται από σχετική Τεχνική Έκθεση Πολιτικού Μηχανικού, ότι οι σχεδιαζόμενες επεμβάσεις δεν θα επιφέρουν προβλήματα στατικής και σεισμικής επάρκειας στο κτήριο.

Δυστυχώς ακόμη και σήμερα, για τα έργα μόνωσης στα υφιστάμενα δώματα, συχνά οι ιδιοκτήτες απευθύνεται σε ένα οποιοσδήποτε γραφείο μόνωσης, που μπορεί να λειτουργεί χωρίς την υποστήριξη Πολιτικού Μηχανικού και επομένως ούτε τις γνώσεις έχουν, πόσο μάλλον, ούτε την αρμοδιότητα για τέτοιου είδους επεμβάσεις.

H KGreen του ΟΜΙΛΟΥ ΚΡΙΜΑΤΟΓΛΟΥ υποστηρίζει όλα τα έργα μόνωσης στα δώματα με Πολιτικό Μηχανικό, αρμόδιο για τον έλεγχο και την σύνταξη της σχετικής Τεχνικής Έκθεσης, χωρίς την απαίτηση πρόσθετης αμοιβής. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι δεν πραγματοποιούνται εργασίες μόνωσης, που τα πρόσθετα φορτία μπορούν να αποβούν μοιραία για το κτήριο.