Και όμως τα κτίρια θα έχουν ηλεκτρονική ταυτότητα! - Όμιλος Κριμάτογλου
16669
post-template-default,single,single-post,postid-16669,single-format-standard,mega-menu-top-navigation,ajax_fade,page_not_loaded,,no_animation_on_touch,qode-theme-ver-8.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.9.2,vc_responsive

Και όμως τα κτίρια θα έχουν ηλεκτρονική ταυτότητα!

15 Σεπ Και όμως τα κτίρια θα έχουν ηλεκτρονική ταυτότητα!

Υποχρεωτική καθίσταται η ηλεκτρονική ταυτότητα των κτηρίων, σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα του υπουργείου Περιβάλλοντος που θα βρίσκεται σε διαβούλευση μέχρι την 14η Ιουνίου και θα τεθεί σε ισχύ όταν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η ηλεκτρονική ταυτότητα εφαρμόζεται σε υφιστάμενα κτήρια των οποίων η οικοδομική άδεια έχει εκδοθεί πριν την 1/3/2012. Στην ηλεκτρονική ταυτότητα συμπληρώνονται από αρμόδιο μηχανικό όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την ταυτότητα κτιρίου και για τον έλεγχο δόμησης. Η ενημέρωση της ταυτότητας κτιρίου πραγματοποιείται υποχρεωτικώς α) μετά από την εκτέλεση οποιαδήποτε εργασίας για την οποία απαιτείται άδεια δόμησης ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας από δημόσια αρχή, Β) μετά από κάθε περιοδικό έλεγχο. Για οποιαδήποτε εργασία στο κτίριο για την οποία απαιτείται άδεια δόμησης ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας ο αρμόδιος μηχανικός ενημερώνει την Ταυτότητα Κτιρίου.