Ειδική προσφοά της Κριμάτογλου Academy!
Συμψηφισμός προστίμων αυθαιρέτων με εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης
Έπεσαν οι υπογραφές
Συμψηφισμός προστίμων αυθαιρέτων με εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης
Κοινή υπουργική απόφαση για τον συμψηφισμό του 50% των προστίμων για τα αυθαίρετα με εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης και στατικής επάρκειας υπέγραψαν σήμερα
Θερμοπρόσοψη και ασφάλεια!
Ο ρόλος των υλικών για την πυρασφάλεια της κατασκευής
Θερμοπρόσοψη και ασφάλεια!
Τα Σύνθετα Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης (ΣΣΕΘ), αποτελούν πλέον, με βάση και τα στατιστικά στοιχεία, μια από τις σημαντικότερες επεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης των κατασκευών στην Ελλάδα.
Ευχαριστούμε την Greenpeace που επέλεξε την εταιρεία μας!

Μεγάλα Έργα

x